W ramach działalności mojej firmy oferuję pełen zakres usług projektowych, od decyzji inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę:
 • Projekty:
  • budowlane
  • wnętrz
  • wykonawcze wielobranżowe
  • zagospodarowania terenu
 • Budownictwo:
  • mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne)
  • obiektów użyteczności publicznej, biurowej
   i służby zdrowia
  • obiektów przemysłowych
  • obiektów usługowo-handlowych (gastronomicznych)
 • Poza tym:
  • doractwo inwestycyjne
  • opracowanie wymaganych uzgodnień i dokumentacji
   technicznych
  • nadzory autorskie
designed and copyrighted by Jacek Bauer 2006